Vážení návštěvníci,

 

Výbor sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP vás srdečně zve na 35. konferenci sociální psychiatrie, která se bude konat ​15. - 17. listopadu 2018 v Hotelu Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou.

 

Rozhodli jsme se téma konference věnovat konceptu zotavení (angl. recovery), které označuje osobní proměnu a psychickou změnu směrem k plnohodnotnému životu u lidí se závažnými duševními poruchami. Základním námětem bude tedy osobní zkušenost s procesem zotavení u lidí, kteří touto proměnou prošli. Proces zotavení podporují a urychlují vhodně uspořádané a kvalitně poskytované služby. Patří mezi ně služby psychiatrické rehabilitace a komunitní péče, psychoterapie, ale také nestigmatizující a citlivě vedená klinická praxe, včetně farmakoterapie. Budeme se proto zabývat tématy: zkušenost uživatele se zotavením; rehabilitace a zotavení; psychoterapie a zotavení; klinická praxe a zotavení; vytváření služeb podporujících zotavení; hodnocení služeb; zodpovědnost pracovníka i uživatele.

 

Konference sociální psychiatrie již řadu let střídají místa svého konání proto, aby bylo možno podpořit region v místě konání konference v péči o duševně nemocné. Konference se tentokrát bude konat v Loučné nad Desnou na Jesenicku, které bude tímto podporovaným regionem a bude mu také věnována samostatná paralelní sekce ve spolupráci s místní organizací ZAHRADA 2000.

 

Konferenci uvede Daniel B. Fisher, MD, PhD, ze Spojených států, psychiatr a současně také bývalý uživatel psychiatrických služeb, který patří ke světově uznávaným autoritám v oblasti zotavení a zplnomocnění u lidí s duševním onemocněním a který je také autorem řady publikací na toto téma. ‎Hlavním řečníkem k tématu využití podpůrné psychoterapie k procesu zotavení v komunitních službách u lidí se schizofrenií bude profesor Bent Rosenbaum z Dánska, psychiatr, psychoanalytik a výzkumník, který vedl významný evropský projekt tzv. Dánský projekt schizofrenie (Danish National Schizophrenia Project).

 

Konference bude stejně jako v minulých letech probíhat formou plenárních přednášek, tematických panelů, workshopů a posterů. Jako plenární přednášející budou zváni vynikající odborníci ze zahraničí i z ČR.

 

Těšíme se na setkání v listopadu 2018 v Loučné nad Desnou.

 

Za Výbor sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.

Předseda