Konferenci sociální psychiatrie 2018 v Loučné nad Desnou pořádá

 

Sekce sociální psychiatrie společnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci se spolky
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 
Asociace komunitních služeb,
Kolumbus
a ZAHRADA 2000.

 

Organizační výbor a programový výbor
Prim. MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
Prim. MUDr. Juraj Rektor
Mgr. Pavla Šelepová
MUDr. Petr Hejzlar
Prim. MUDr. Přemysl Suchomel
MUDr. Zuzana Foitová
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
PhDr. Václava Probstová, CSc.

 

Vědecký sekretariát konference
Sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
Klinika ESET
Úvalská 3411/47
100 00  Praha 10
Tel.: +420 272 941 933
E-mail: eset.pec@volny.cz

 

Akreditace

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK(ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Certifikát s příslušnými kreditními body obdrží lékaři, kliničtí psychologové a zdravotní sestry.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

 

Organizační sekretariát konference
AMEPRA, s.r.o.
Lucie Hadravová
Španělská 10
120 00  Praha 2
Tel.: +420 776 622 709
E-mail: info@socialnipsychiatrie.cz