PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem.

Bankovní spojení
Banka: ČSOB, Anglická 20, Praha 2
Číslo účtu:  219332819/0300
Název účtu: AMEPRA
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 8800
Detaily platby: Vaše jméno/FIRMA/KSP2018 (důležité pro přiřazení platby!)
   


ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNO PODMÍNKY:

Registrace je závazná. Registrační poplatek bude vrácen s 60% snížením na pokrytí administrativních nákladů a předběžných objednávek, ale pouze v případě, že písemné zrušení účasti bude prokazatelně doručeno nejpozději do 6. 11. 2018. Po tomto datu není možné uplatňovat žádné nároky na vrácení registračního poplatku, resp. účastník je povinen uhradit registrační poplatek v plné výši.